Pagaminti ir Sumontuoti Vidaus Laiptai

vidaus2

Pagaminti ir Sumontuoti Vidaus Laiptai

Tiesūs, paprasti linijiniai vidaus laiptai

Tokie vidaus laiptai matomi dažniausiai iš vieno šono, nes būna prisišlieję prie vienos iš holo ar svetainės sienų. Rečiau pasitaiko tokio modelio, atvirai erdvėje stovintys laiptai. Galimas ir įdomus variantas, kai tokio tipo vidaus laiptai įrengiami tarp dviejų išilginių sienų. Siekiant patenkinti natūralaus apšvietimo stygių, dažnai planuojamas viršutinis stoginis apšvietimas. Linijiniai vidaus laiptai labai lengvai konstruojami. Laikančiosios konstrukcijos ir turėklai, gali būti labai paprasti ir lengvai pagaminami. Mažuose namuose retai kada pasiteisina tokios planinės schemos laiptai, tačiau kai name yra pakankamai patalpų ir erdvių ir visos jos tolygiai išsidėsto šalia linijinės formos laiptų, toks vidaus laiptų sprendimas visada priimtinas. Linijinės formos vidaus laiptus individualiame name įprasta konstruoti be aikštelės poilsiui. Tokio tipo vidaus laiptai mėgstami modernaus funkcionalizmo interjere. Lengvai atrodančios gelžbetoninės konstrukcijos laiptų pakopoje įtvirtintos laikančios sienos konstrukcijoje. Nereikia jokių laikančių laiptų sijų. Tokie ažūriniai laiptai atrodo lengvi, visai neslegia laiptinės erdvės, neužstoja ir  neužgožia aplink juos išsidėsčiusių erdvių.
Linijiniai vidaus laiptai visada būna itin paprasti, todėl dažnai galima improvizuoti laiptų pakopų dekoru, atitvėrimų, turėklų ir kitų, aplink esančių elementų proporcijomis, medžiagomis, ritminiu pasikartojimu ir spalvų bei atspalvių žaismu.

Lenkti, linijiniai vidaus laiptai
Neretai pasirinkta planinė struktūra būna tokia, kad ji padiktuoja sprausti laiptų vietą į kampą. Tai patogu ne tik laiptų laikančiosios konstrukcijos požiūriu. Vertikaliam ryšiui būtina ir atitinkamo dydžio anga perdangos plokštėje. O ją padaryti denginio kampe visada yra kiek paprasčiau nei jo viduryje. Du grynai konstrukciniai motyvai priverčia pasirinkti ir minėtuosius vidaus laiptų modelius. Tačiau ir tokio schemos laiptus, galime konstruoti neglaudžiant jų prie vidaus ar lauko sienų. Laiptų maršo posūkis reikalingas vien dėl to, kad paprasčiausiai neturime erdvės ta kryptimi, kurioje norime rengti vidaus laiptus.

Vidaus laiptai sudarantys „L“ raidės formą
Kartais vidaus laiptai įrengiami visiškai juos atitveriant sienomis. Toks laiptų sprendimas viada atrodo šiek tiek užspaustas ir ankštas. Jei to nesąlygoja aplink esančios patalpos, geriau tokių vidaus laiptų ir nedaryti. Šitokio planinio sprendimo vidaus laiptai, pataikauja esamai situacijai pastate. Vidaus laiptų pradžią ar jų pabaigą suorientuoti tiksliai, galima kryptmi. Šitokių laiptų konstrukcijavisada natūraliai būna daug sudėtingesnė. Ypač sudėtingas tokių laiptų sijų konstravimas. Kai turime monolitinio gelžbetonio konstrukciją, laiptų sijų konstruktyvas sėkmingai gali būti paslėptas betono apvalkale. Turėklas tokių laiptų variante irgi toli gražu nėra elementarus. Jį visada labai sunku gaminti. Sunku idealiai pritaikyti prie vidaus laiptų lenkimo ir kilimo. Todėl tokie elementai yra labai brangūs.